Przed wizytą u logopedy, konieczna okazuje się dobra diagnoza.

width=300Podobnie jak w innych specjalizacjach medycznych, przed rozpoczęciem terapii konieczna okazuje się pełna diagnostyka, dzięki której lekarze zyskają stuprocentową pewność co do występowania schorzenia u pacjenta. Logopeda poznań przyjmuje tylko i wyłącznie tych pacjentów, którzy posiadają odpowiednie skierowanie od swojego poprzedniego lekarza. Polskie prawo nakłada na niego obowiązek dokonania diagnozy w oparciu o dostępne, rzetelne narzędzia. I tak, w przypadku osób jąkających, korzysta się z kwestionariusza Copperów do oceny jąkania. Test ten został zweryfikowany w oparciu o wyniki pochodzące z różnych, tak samo licznych populacji. Pozwala on na ocenę schorzenia, w odniesieniu do odpowiednich stenów znajdujących się w punktacji. Pacjent, który zgłasza się do logopedy z opracowanym wynikiem, może liczyć na natychmiastowe rozpoczęcie terapii, ponieważ lekarz ma już wiedzę co do jego schorzenia i tym samym może podjąć odpowiednie kroki lecznicze. Ciężko przewidzieć okres trwania terapii, bowiem ludzie różnią się między sobą.

Możliwa jest terapia zaburzeń mowy

width=300Nieprawidłowy rozwój mowy u młodego człowieka, może pogorszyć jego funkcjonowanie społeczne i obniżyć poziom zadowolenia z jego życia. Na szczęście istnieją sprawdzone metody terapeutyczne, dzięki którym możliwa okazuje się korekta powstałych problemów z komunikacją interpersonalną. Takimi oddziaływaniami na ośrodek mowy zlokalizowany w mózgu zajmuje się usunięcie endometriozy. Jego codzienna praca polega na kontakcie zarówno z osobami młodymi, poniżej osiemnastego roku życia jak i dorosłymi, aktywnymi zawodowo. Oczywiście, w zależności od wieku pacjenta, terapeuta dobiera odpowiednie narzędzia swojej pracy jak i przeprowadza osobną diagnozę. Okazuje się bowiem, że wszelkie jego próby korekty zaburzeń mowy muszą zostać udokumentowane na piśmie. Dodatkowo, nie może przystąpić do pracy z pacjentem, dopóki nie dokona pewnej diagnozy jego aktualnego stanu. Wszystkie te informacje muszą być skrupulatnie odnotowywane w karcie choroby pacjenta, na wypadek ewentualnej kontroli zewnętrznej lub chęci pacjenta co do zmiany lekarza.