Badanie klatki piersiowej opukiwaniem TYTUL Badanie

Badanie klatki piersiowej opukiwaniem TYTUL Badanie klatki piersiowej opukiwaniem. Technika opukiwania. Żeby można był wysnuwać wnioski z danych trzymanych przez opukiwanie klatki piersiowej trzeba przestrzegać pewnych zasad. Przede wszystkim opukiwać należy przy zupełnym rozluźnieniu mięśni szyjnych raz mięśni klatki piersiowej. Z różnych sposobów opukiwania stosuje się przeważnie opukiwanie, używając środkowego palca lewej ręki jak pukadła, środkowego zaś palca prawej ręki jak młoteczka, a to z tego względu, że palec łatwo układa się w międzyżebrze, natomiast opukany częściowy lok mieści się w między żebrzu, główna zaś jego część spoczywa na jednym lub obu żebrach sąsiednich, wskutek czego odgłos pukowy jest cichszy opukujemy palcem środkowy palec lewej ręki w środku drugiego jego członu, nie zaś w miejscu stawu międzyczłonowego, by uniknąć opukiwania różnorodnych tkanek. Uderzenia palcem powinny być krótkie, oderwane. W każdym miejscu uderzamy 2 razy, a to dla skontrolowania odgłosu pukowego, uzyskanego pierwszym uderze niem. W cenie danych opukowych doniosłe znaczenie ma siła opukiwania. Poglądy w tej sprawie, zdawałby się ustalane, zwłaszcza dzięki pracom Weila, zachwiały się pod wpływem prac Gldscheidera. Friedreich i Weil stwierdzili, że silne opukiwanie wywołuje drgania, które rozchodzą się po powierzchni klatki piersiowej na 46 cm, a w głąb na 6-7 cm, słabe natomiast uderzenia dają drgania rozprzestrzeniające się po powierzchni klatki na 3 cm, a w głąb na 4 cm. Na podstawie tych badań utarło się przekonanie, że dla wykrycia zmian powierzchownych w płucu należy opukiwać słabo silne, bowiem opukiwanie wywala drgania, które obejmują znaczną część okolicznej powierzchni niezmienionej tkanki płucnej, wskutek czego nie zmieni się charakter odgłosu opukowego. Na odwrót, głęboko leżące ogniska chorobowe wymagają, według tego poglądu, silnego opukiwania, akustyczna bowiem sfera słabego opukiwania może nie dotrzeć do zmienionych miejsc tkanki płucnej. [przypisy: rutinacol, rigid collodion polska, medikarte ]

Powiązane tematy z artykułem: medikarte rigid collodion polska rutinacol