Przed wizytą u logopedy, konieczna okazuje się dobra diagnoza.

width=300Podobnie jak w innych specjalizacjach medycznych, przed rozpoczęciem terapii konieczna okazuje się pełna diagnostyka, dzięki której lekarze zyskają stuprocentową pewność co do występowania schorzenia u pacjenta. Logopeda poznań przyjmuje tylko i wyłącznie tych pacjentów, którzy posiadają odpowiednie skierowanie od swojego poprzedniego lekarza. Polskie prawo nakłada na niego obowiązek dokonania diagnozy w oparciu o dostępne, rzetelne narzędzia. I tak, w przypadku osób jąkających, korzysta się z kwestionariusza Copperów do oceny jąkania. Test ten został zweryfikowany w oparciu o wyniki pochodzące z różnych, tak samo licznych populacji. Pozwala on na ocenę schorzenia, w odniesieniu do odpowiednich stenów znajdujących się w punktacji. Pacjent, który zgłasza się do logopedy z opracowanym wynikiem, może liczyć na natychmiastowe rozpoczęcie terapii, ponieważ lekarz ma już wiedzę co do jego schorzenia i tym samym może podjąć odpowiednie kroki lecznicze. Ciężko przewidzieć okres trwania terapii, bowiem ludzie różnią się między sobą.

Powiązane tematy z artykułem: profi med goleniów