Badanie przedmiotowe narzadu oddechowego podstawowymi

Badanie przedmiotowe narządu oddechowego podstawowymi metodami fizycznymi TYTUL Badanie przedmiotowe narządu oddechowego podstawowymi metodami fizycznymi. W rozpoznaniu chorób narządu oddechowego ogromną rolę odgrywa badanie klatki piersiowej podstawowymi metodami badania fizycznego. Pomimo rozbudowy innych, metod, zwłaszcza radiologicznej, zajmuje ono nadal naczelne miejsce, tym bardziej, że można je wykonać we wszelkich okolicznościach, a nadto badaniem tym nieraz wykrywa się zmiany w narządzie oddechowym niedające się stwierdzić innymi metodami. Badanie klatki piersiowej oglądaniem. Badając klatkę piersiową oglądaniem zwracamy uwagę przede wszystkim na jej budowę. Może być ona prawidłowa lub zmieniona, zależnie od chorób narządów, wewnątrz niej położonych, albo też od zmian w kręgosłupie i w kośćcu klatki. Wśród klatek piersiowych o nieprawidłowej budowie można odróżnić kilka charakterystycznych typów. Klatka piersiowa rozedmowa (thorax empbysematicus) jest to klatka krótka, szeroka, głęboka wskutek znacznego powiększenia w wymiarze strzałkowym, bardzo wypukła, nieraz o kształcie beczkowatym wskutek nadmiernego rozszerzenia górnego jej otworu. Żebra przebiegają bardziej poziomo i tworzą z mostkiem kąt prosty. Międzyżebrza są szerokie i wygięte na zewnątrz, w dolnych częściach klatki piersiowej zapadają się podczas wdechu. Kąt między lukami żebrowymi jest rozwarty. Mostek, obojczyk i łopatki są ustawione wysoko. Dołki nadobojczykowe są często wypuklone. Cała klatka jest ustawiona wdechowo, w okresie wdech u, unosi się ku górze, wydech jest wydłużony, wdech nieco skrócony. Rozszerzalność oddechowa klatki jest bardzo nieznaczna. Klatka piersiowa rozedmowa jest znamienna dla istotnej rozedmy płuc pęcherzykowej, która polega na znacznym zmniejszeniu sprężystości płuc. Wdechowe ustawienie klatki piersiowej spostrzega się także w napadzie dychawicy oskrzelowej oraz w ostrym nieżycie oskrzelków, nawet u osób z prawidłową jej budową. [przypisy: efferalgan codeine cena, gameta rzgow, kovmed ]

Powiązane tematy z artykułem: efferalgan codeine cena gameta rzgow kovmed