Budowa ciala. TYTUL Samo ulozenie

Budowa ciała. TYTUL Samo ułożenie bywa nieraz przymusowe. I tak w chorobach cechujących się znaczną dusznością (w przypadkach obfitego wysięku opłucnego, obrzęku płuc, rozedmy płuc i in.) zachowują chorzy najczęściej położenie w łóżku siedzące lub na wpół siedzące, gdyż takie położenie ułatwia pracę pomocniczych mięśni oddechowych. W razie ogromnej duszności, np. w napadzie dychawicy oskrzelowej, pozostają chorzy często w postawie stojącej z, rękami opartymi o parapet albo poręcz łóżka, krzesła lub innego przedmiotu. W ostrym zapaleniu płuc chorzy leżą zazwyczaj na chorym boku, co umożliwia im swobodniejsze ruchy zdrowej polowy klatki piersiowej, w rozszerzeniach oskrzeli, w ropnym zapaleniu płuc, w rozpadowej gruźlicy płuc – zazwyczaj także na chorym boku, gdyż inne ułożenie pociąga za sobą ustawiczne dostawanie się zawartości jam do względnie nieuszkodzonych oskrzeli i wywołuje przez to silny stały kaszel z wykrztuszaniem. W ostrym zapaleniu o płucnej chorzy leżą początkowo zazwyczaj na zdrowym boku, gdyż w takim ułożeniu bóle kłujące w chorym boku nieraz są słabsze, natomiast w wysiękowym zapaleniu opłucnej z większą ilością wysięku opłucnego – przeważnie na chorym boku, a to, dlatego, że w tym położeniu płyn mniej uciska płuco i oddychanie drugim płucem jest swobodniejsze. Jeżeli wysięku jest bardzo dużo, chory przeważnie siedzi lub na wpół siedzi. Budowa ciała. Żadna budowa ciała, nawet mocna, nie chroni od chorób narządu oddechowego. Natomiast budowa ciała, asteniczna nie tylko sprzyja czynnościowym zaburzeniom trawiennym, ale i usposabia do zapadania na gruźlicę płuc. [hasła pokrewne: valused cena pod mikroskopem, przychodnia mieszko świdnica, valused cena ]

Powiązane tematy z artykułem: przychodnia mieszko świdnica rigid collodion gdzie kupić valused cena