Czasem kaszel ma zwiazek z

Czasem kaszel ma związek z pewnym położeniem ciała TYTUL Czasem kaszel ma związek z pewnym położeniem ciała. Bywa to wtedy, gdy plwocina dostaje się do oskrzeli przy zmianie położenia ciała. Na tym opiera się leczenie rozszerzeń oskrzeli i ropni płuc za pomocą pozostawiania chorego przez parę godzin, co dzień w takim położeniu, która wywołuje kaszel i przez to sprzyja opróżnianiu się ognisk chorobowych. Kaszel urywany, suchy jest znamienny dla początkowego okresu ostrego krupowego zapalenia płuc oraz dla ostrego zapalenia opłucnej. Natężenie kaszlu bywa różne. Zwłaszcza silny, męczący kaszel spostrzega się wtedy, gdy jest napadowy. Szczególnie uporczywy kaszel nieustępujący często po lekach uśmierzających zdarza się nieraz w raku i marskości kiłowej płuc. Kaszel jest zjawiskiem celowym, gdyż zmusza chorego już we wczesnym okresie choroby zwrócić uwagę na stan narządu oddechowego z obawy przed gruźlicą oraz sprzyja usuwaniu zeń chorobowej wydzieliny i w ogóle chorobowej zawartości VI oskrzelach, pęcherzykach płucnych, w jamach płucnych i w jamie opłucnej w przypadkach jej przebicia do oskrzeli. Jednocześnie z tym kaszel, zwłaszcza uporczywy i długotrwały, wywiera ujemne działanie na narząd krążenia, gdyż utrudnia pracę serca, a wywołując duże wahania ciśnienia w drogach oddechowych jest dla nich urazem, nadto sprzyja zarówno rozsiewaniu się drogą oskrzelową zarazków chorobotwórczych z ognisk chorobowych w płucach, jak i powstaniu rozedmy płuc, zapaleniu oskrzeli i krwotoków płucnych. Silny kaszel przedstawia pewne niebezpieczeństwo u chorych ze skłonnością do krwotoków, i wysokim nadciśnieniem tętniczym, z dużym tętniakiem tętnicy głównej itd. [hasła pokrewne: medikarte, rigid collodion allegro, rutinacol ]

Powiązane tematy z artykułem: medikarte rigid collodion allegro rutinacol