Dusznosc napadowa z chorób narzadu

Duszność napadową z chorób narządu oddechowego TYTUL Stałą duszność w początkowym okresie poprzedza zazwyczaj utrudnienie oddychania podczas większych wysiłków. Duszność napadową z chorób narządu oddechowego spostrzega się głównie w dychawicy oskrzelowej, w włóknikowym zapaleniu oskrzeli i bardzo często w kilowej marskości płuc. Jest ona nieraz skojarzona z dusznością stałą i wtedy cechuje duszność przejściowe znaczne jej wzmożenie. Duszność może dotyczyć obu okresów oddechowych, wdechowego i wydechowego. W innych przypadkach utrudniony jest tylko wdech lub wydech albo przy utrudnieniu wdechu i wydechu przeważa duszność w jednym z tych okresów. Przykładem duszności wdechowej może być duszność, którą się spostrzega w razie dostania się ciał obcych do dróg oddechowych lub znacznego zwężenia oskrzeli wskutek toczącej się w nich sprawy chorobowej. Duszność wydechowa jest znamienna dla istotnej rozedmy pęcherzykowej płuc, zwłaszcza zaś dla dychawicy oskrzelowej. Poznaje się ją po znacznym napięciu mięśni brzusznych, w przeciwieństwie do duszności wdechowej, którą, gdy jest znaczna cechuje duże napięcie mięśni szyjnych. Stopień duszności w różnych chorobach narządu oddechowego i w rozmaitych okresach tej samej choroby bywa niejednakowy. W początkowym okresie wielu chorób tego narządu, a nieraz i w późniejszym, pomimo znacznych już zmian w narządzie oddechowym chorzy nie uskarżają się na brak tchu, chociaż stwierdza się ją przedmiotowo zupełnie wyraźnie. Duszność tego rodzaju nazywam dusznością nieuświadamianą. Spostrzega się ją w przewlekłych chorobach narządu oddechowego, gdy chory przyzwyczaja się do stopniowego ograniczenia powierzchni oddechowej płuc. W innych znowu przypadkach duszność jest tak znaczna, że zniewala chorego do pozostawania w pozycji stojącej z rękami opartymi o jakiś przedmiot (ortopnoea) w takim, bowiem położeniu stwarza on sobie najlepsze warunki do wykonywania głębokiego oddychania. [podobne: rak pęcherzykowy tarczycy, coaxil ulotka, medikarte ]

Powiązane tematy z artykułem: coaxil ulotka medikarte rak pęcherzykowy tarczycy