Dusznosc TYTUL Dusznosc (dyspnoea) jest czestym

Duszność TYTUL Duszność (dyspnoea) jest częstym objawem podmiotowym i przedmiotowym w ostrych i przewlekłych chorobach narządu oddechowego. Pochodzenie duszności w tych chorobach może być różne. Często wywołuje ją czynnik mechaniczny w postaci ograniczenia powierzchni oddechowej płuc, zwłaszcza gdy powstaje ono nagle i jest znaczne. Jest to tzw. duszność pochodzenia oddechowego (dyspnoea res piratoria). Z tą postacią spotykamy się w chorobach górnych dróg oddechowych, oskrzeli, płuc i opłucnej. Szczególnie duża bywa duszność w ostrym zapaleniu oskrzelków, w przewlekłym suchym nieżycie oskrzeli, w przewlekłym nieżycie śluzotokowym oskrzeli, w napadzie dychawicy oskrzelowej, w chwili powstania odmy opłucnej samorodnej, ostrego zwężenia dróg oddechowych z następową rozległą niedodmą płuc, obrzęku płuc, dużego zawału płuc, ostrego przebicia się dużego ropniaka opłucnego do płuc, w zapaleniu opłucnej przeponowej, w marskości płuc na tle zakażenia kiłowego śródbłoniaku opłucnej. W raku płuc, w związku ze zwężeniem głównego oskrzela, duszność bywa nierzadko znaczna już w tym okresie, w którym nie ma jeszcze rozległego stłumienia w obrębie klatki piersiowej. Prócz chorób narządu oddechowego duszność pochodzenia mechanicznego mogą wywoływać choroby narządów sąsiednich, gdy wiodą do znacznego ucisku dużej części płuc (guzy śródpiersia, sprawy toczące się w jamie brzusznej a wysoko unoszące przeponę i in.) a także, gdy przebiegają z silnymi bólami w klatce piersiowej (nerwoból międzyżebrowy i in.) ograniczającymi głębokość oddechów. Znamienną cechę duszności pochodzenia oddechowego stanowi niedotlenienie krwi. Prócz postaci oddechowej nieraz spostrzega się w chorobach narządu oddechowego także duszność pochodzenia sercowego (dyspnoea cardialis). Spotyka się ją zwłaszcza w marskości płuc i w ogóle w chorobach płuc przebiegających z dużym rozrostem tkanki łączne j, których przykładem może być przewlekła gruźlica płuc włóknista ograniczona. Wskutek dużego utrudnienia krążenia krwi w płucach, cechującego te sprawy chorobowe, dochodzi do przerostu prawej komory, a z czasem do jej osłabienia i do duszności. [patrz też: efferalgan codeine cena, cyclo3fort opinie, rigid collodion allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: cyclo3fort opinie efferalgan codeine cena rigid collodion allegro