Interferon Alfa-2a w porównaniu z konwencjonalną chemioterapią w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej ad 5

Pięć lat po randomizacji łączny odsetek pacjentów, którzy przerwali wyznaczone leczenie, wyniósł około 50% w grupie interferonu i 30% w grupie otrzymującej chemioterapię (p = 0,04). W ciągu pierwszych 14 miesięcy hydroksymocznik zastąpiono interferonem alfa-2a u 23 pacjentów (11 procent) (u 8 pacjentów, ponieważ odmówili kontynuacji leczenia interferonem, w 7 z powodu przerwania leczenia interferonem, aw 8 w celu przygotowania do przeszczepu szpiku kostnego ). Hydroksymocznik dodano do leczenia interferonem u 66 pacjentów (30 procent), w celu polepszenia lub przyspieszenia ich odpowiedzi hematologicznej. Gdy porównywano tych 89 pacjentów tylko z 129 danym interferonem alfa-2a, ich odsetek odpowiedzi kariotypowej był mniejszy (13 procent w porównaniu z 40 procentami), a ich mediana czasu przeżycia była krótsza (48 vs.> 72 miesiące). Dawka interferonu alfa-2a faktycznie wynosiła 76 do 100 procent tej zaplanowanej dla 53 procent pacjentów, 50 do 75 procent tej zaplanowanej na 29 procent, a mniej niż 50 procent tej zaplanowanej na 18 procent. Mediana dawki wynosiła 4,28 miliona jm na metr kwadratowy powierzchni ciała na dzień.
Toksyczność i skutki uboczne
Dwie zgony podczas przewlekłej fazy CML można przypisać leczeniu. 45-letnia kobieta w grupie interferonu zmarła nagle w domu, z niedokrwistością, leukopenią i małopłytkowością, po dwóch miesiącach leczenia. 57-letnia kobieta w grupie z konwencjonalną chemioterapią zmarła na zapalenie płuc z uporczywą leukopenią po 11 miesiącach leczenia hydroksymocznikiem (łącznie, 120 g) i busulfanem (ogółem 380 mg).
Tabela 4. Tabela 4. Toksyczność i działania niepożądane w grupie interferonu. Efekty uboczne były częstsze w grupie interferonu (Tabela 4) niż w grupie konwencjonalnej chemioterapii, w której reakcje toksyczne stopnia I i II wystąpiły u mniej niż 10 procent pacjentów, a reakcje stopnia III i IV w mniej niż 4 procentach ( dane nie pokazane). Efekty uboczne były zwykle wielokrotne – na przykład zespół grypopodobny (astenia, gorączka, bóle mięśni, bóle stawów i ból głowy) i nudności, anoreksja, biegunka i utrata masy ciała. Głównym działaniem, które przerwało leczenie, była polineuropatia u trzech pacjentów oraz zespół dezorientacji, zawrotów głowy, senności i depresji u sześciu innych osób. Pacjent otrzymujący 9 milionów IU interferonu alfa-2a na dobę (równy 4,6 miliona jm na metr kwadratowy) zapadł w śpiączkę po ośmiu miesiącach. Gdy leczenie zostało przerwane u dowolnego pacjenta z działaniami niepożądanymi, wszystkie powikłania neurologiczne szybko się oczyściły.
Wyniki w Grupie Interferon
Czas i czas reakcji karyotypicznej
Tabela 5. Tabela 5. Rozkład najlepszych reakcji karyotypicznych w grupie interferonu, w zależności od czasu, w którym po raz pierwszy wykryto najlepszą odpowiedź. Spośród 66 pacjentów z pełną, poważną lub mniejszą odpowiedzią kariotypu, 46 (70 procent) miało pewien stopień odpowiedzi w ciągu 8 miesięcy, 14 (21 procent) przez 14 miesięcy, a pozostałe 6 (9 procent) przez 24 miesiące. Jednak czas niezbędny do uzyskania najlepszej odpowiedzi był znacznie dłuższy, a u kilku pacjentów pierwsza pełna lub zasadnicza odpowiedź nie została wykryta przed kilkuletnim leczeniem (Tabela 5).
Spośród 63 pacjentów, u których odpowiedź na leczenie, dla której odpowiednie dane dotyczące odpowiedzi kariotypowej były odpowiednie, odpowiedź udzieliła się lub poprawiła u 41 pacjentów, ale zanikła w 22 przypadkach.
[patrz też: przychodnia mieszko świdnica, cyclo3fort opinie, colchicum dispert dawkowanie ]

Powiązane tematy z artykułem: colchicum dispert dawkowanie cyclo3fort opinie przychodnia mieszko świdnica