Klatka piersiowa gruszkowata

Klatka piersiowa gruszkowata TYTUL Klatka piersiowa gruszkowata (thorax pyriformis) ma wygląd gruszki zwróconej wąskim, końcem ku dołowi dojna część klatki jest wąska i płaska, a górna do poziomu IV żebra wypukła. Wskutek tego zniekształcenia oddychanie jest utrudnione. Klatka piersiowa łódkowata (thorax en ba te au Marie i Astiej cechuje się tym, że górna środkowa. część przedniej jej ściany jest wciśnięta i wgłębiona ku tyłowi na głębokość do 5 cm, dolna granica zagłębienia znajduje się na poziomie dolnego brzegu mięśnia piersiowego większego. Tę postać klatki spotykano dotychczas w jamistości rdzenia (syringomyelia). Klatka piersiowa stożkowata (thorax conoideus) polega na znacznym rozszerzeniu dolnego otworu klatki, wskutek czego przybiera ona kształt stożka ściętego u góry. Taką klatkę spotyka się w przypadkach znacznego uniesienia ku górze przepony wskutek dużego zwiększenia ciśnienia śródbrzusznego na tle powiększenia wątroby, śledziony, w ciąży itp. oraz w przypadkach nadmiernego rozciągnięcia dolnych płatów płuc przy bezpowietrzności górnych części płuc. Zmiany kształtu klatki piersiowej zależne od chorób narządów klatki piersiowej oraz brzusznych. Prócz omówionych postaci klatki piersiowej często zdarzają się jej zniekształcenia, zależnie od chorób samej ściany klatki, narządów w niej położonych lub sąsiednich. Zwłaszcza często spostrzega się skrzywienie kręgosłupa. Może być ono boczne (scoliosis), ku tyłowi (kyphosis) i tylno boczne (kyphoscoliosis). Zniekształcenia mające związek przyczynowy z chorobami narządów są tym wyraźniejsze, im chory jest młodszy ich, bowiem powstawaniu u osób starszych jest przeszkodą skostnienie kośćca klatki. Zmiany kształtu klatki, zależne od chorób narządów w niej się znajdujących lub sąsiednich, mogą być obustronne lub jednostronne i polegają na jej rozszerzeniu, czyli wypukleniu, lub na zmniejszeniu jej wymiarów, czyli zapadnięciu. Zmiany jednostronne wiodą do asymetrii klatki piersiowej. [podobne: rak pęcherzykowy tarczycy, rigid collodion allegro, medikarte ]

Powiązane tematy z artykułem: medikarte rak pęcherzykowy tarczycy rigid collodion allegro