Klatka piersiowa porazna

Klatka piersiowa poraźna TYTUL Klatka piersiowa poraźna (thorax paraiyticus), może być zmianą wrodzoną, usposabiającą do gruźlicy płuc, niedokrwistości i opadnięcia trzew brzusznych, albo też powstaje wtórnie, najczęściej w przebiegu suchot płuc i dlatego też nosi jeszcze miano: klatka suchotnicza (thorax phthiicus). Klatka piersiowa krzywicza (thorax rachiticus). Krzywica może wywoływać różne nieprawidłowości w budowie klatki piersiowej. Najczęstsza zmiana polega na tym, że mostek sterczy wybitnie ku przodowi, wskutek czego wymiar strzałkowy klatki jest znacznie większy, tak iż klatka staje się podobna do klatki kurzej (stąd nazwa: pierś kurza, pectus carinatum), zwłaszcza że żebra obustronnie są zbliżone do siebie. W miejscach połączenia się kostnych części żeber z chrząstkowymi znajdują się zgrubienia, różańcowate, nie tylko wyczuwalne, ale nieraz widoczne już gołym okiem. Klatka piersiowa lejkowata i szewska. Lejkowata klatka piersiowa jest zmianą przeważnie wrodzoną. Polega ona na znacznym zapadnięciu dolnej części mostka w postaci lejka, natomiast klatka szewska powstaje wskutek częstego ucisku wywieranego podczas pracy zawodowej szewców na dolną część ostka i dotyczy przeważnie tylko wyrostka mieczykowatego lub najniższej części trzonu mostka. Obydwie postaci klatki mają to znaczenie, że mogą wywoływać zaburzenia czynności serca i płuc wskutek ucisku na te narządy. [więcej w: plusssz amino tabs, rigid collodion allegro, profi med goleniów ]

Powiązane tematy z artykułem: plusssz amino tabs profi med goleniów rigid collodion allegro