Mutacje w genie dejodynazy nukleotydowej i niedoczynności tarczycy cd

Ich rodzice, którzy byli pierwszymi kuzynami, byli członkami grupy szkockich rodzin podróżujących, którzy mieli wysoką zachorowalność na pokrewieństwo, a których niedobór deodyinazy jodotyrozyny został klinicznie opisany w pionierskich doniesieniach Hutchisona i McGirra oraz przez Murray i wsp. 18-20. Konsekwencją wędrownego stylu życia rodziny, ich wczesna dokumentacja medyczna była niedostępna. Przestrzeganie leczenia tyroksyną może być błędne. Pacjent 2 poddano operacji tarczycy w celu wykrycia objawów ściskających z wola i miał umiarkowaną niepełnosprawność intelektualną. Pacjent 3 miał wole, ale nie miał historii trudności w uczeniu się. Ich pochodzenie, historia niedoczynności tarczycy od dzieciństwa i wole spowodowały, że byli kandydatami na obecność defektu deodyinazy jodotyrozyny i spowodowali molekularne badania przesiewowe DEHAL1. Pacjent 4 był 9-letnim chłopcem, który urodził się we Francji dla rodziców pochodzenia marokańskiego, którzy byli pierwszymi kuzynami. Wyniki badań przesiewowych w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy były prawidłowe (tab. 1). Jego niemowlęctwo i dzieciństwo były niczym niezwykłe, z dobrym wzrostem fizycznym i rozwojem psychoruchowym. W wieku 8 lat miał astenię i powiększenie szyi, a jego stan został zdiagnozowany jako nieautoimmunologiczna niedoczynność tarczycy i wole. Badanie ultrasonograficzne tarczycy wykazało obecność woli homogennej i nadciśnieniowej, a scyntygrafia wykazała bardzo szybki i wysoki wychwyt jodku-123 (74% po 20 i 50 minutach po podaniu), co sugeruje zwiększony obrót jodu w gruczole.21 Stężenie diiodotyrozyny w surowicy pacjenta poziom został podniesiony. Jego rodzice byli eutyreozą i nie mieli wole.
Identyfikacja mutacji DEHAL1
Ryc. 1. Mutacje w DEHAL1 związane z niedoborem deodyinazy z jododyrozyną. W panelu A bezpośrednie sekwencjonowanie genu DEHAL1 z probandów i zdrowych kontrolnych wykazuje homozygotyczne przejście C . T przy nukleotydzie 301 (u pacjenta 1), homozygotyczną delecję CAT w pozycji 315 do 317 (u pacjentów 2 i 3), i homozygotyczne przejście T . C przy nukleotydzie 347 (u Pacjenta 4). W panelu B lokalizacje mutacji w genie i białku przedstawiono dla Pacjenta z substytucją tryptofanu dla argininy w pozycji 101 (R101W), dla pacjentów 2 i 3 z substytucją leucyny dla obu fenyloalaniny w pozycji 105 i izoleucyny w pozycji 106 (F105-I106L), a dla Pacjenta 4 z substytucją treoniny za izoleucyną w pozycji 116 (I116T). W panelu C, dopasowanie aminokwasów do genu DEHAL1 kręgowca pokazuje wysoką konserwację reszt znalezionych u pacjentów z mutacjami (w czarnych skrzynkach). Struktura krystaliczna bakteryjnej nitroreduktazy z Thermus thermophilus pokazuje, że wysoko konserwowane Arg17, Arg21 i Ser19 (odpowiadające Arg100, Arg104 i Ser102 w ludzkim DEHAL1 [hs]) są związane mononukleotydem flawiny (FMN) .22 Tt oznacza T thermophilus, cf pies, ss świnia, krowa bt, mm mysz, rn szczur, kurczak gg, xl żaba, dr Danio pręgowany, i tn pufferfish. Q60049 dotyczy bakteryjnej nitroreduktazy T. thermophilus. Ludzka sekwencja aminokwasów DEHAL1 ma numer dostępu NCBI (National Center for Biotechnology Information) AAP22072.1.
Całkowitą otwartą ramkę odczytu DEHAL1 amplifikowano i sekwencjonowano u wszystkich czterech pacjentów
[więcej w: coaxil ulotka, gameta rzgow, efferalgan codeine cena ]

Powiązane tematy z artykułem: coaxil ulotka efferalgan codeine cena gameta rzgow