Mutacje w genie dejodynazy nukleotydowej i niedoczynności tarczycy czesc 4

Pacjent miał homozygotyczną mutację C . T w eksonie 2 DEHAL1 (Figura 1A i 1B), co spowodowało zastąpienie argininy tryptofanem w pozycji 101 (oznaczonej Arg101Trp) w 10. pozycji katalitycznej domeny nitroreduktazy białka DEHAL1, pomiędzy dwoma przewidywanymi aminokwasami wiążącymi mononukleotydy 22 (Figura 1C). Pacjenci 2 i 3 byli zarówno homozygotyczni pod względem delecji CAT w trzech ramkach w eksonie 2 genu, powodując zastąpienie obu fenyloalaniny w pozycji 105 i izoleucyny w pozycji 106 leucyny (oznaczonej Phe105-Ile106Leu) (rysunek 1A i 1B). Zmiana była zlokalizowana w obrębie domeny nitroreduktazy w bliskim sąsiedztwie innego przypuszczalnego aminokwasu wiążącego mononukleotyd flawiny (Figura 1C).
Pacjent 4 był homozygotyczny pod względem mutacji T . C w DEHAL1, co spowodowało substytucję treoniny dla izoleucyny w pozycji 116 (Ile116Thr), zlokalizowanej w domenie nitroreduktazy, ale poza kieszenią wiążącą mononukleotyd flawiny (Figura 1).
W przypadku kontroli przeanalizowano 118 chromosomów w DNA od zdrowych białych osobników, ponieważ wszyscy czterej pacjenci byli również biali.
DEHAL1 Mutacje In Vitro
Rysunek 2. Rysunek 2. Charakterystyka funkcjonalna mutacji typu dzikiego i mutacji DEHAL1. Aktywność deodynazy jodoproteinowej białek typu dzikiego i zmutowanych wykazano dla monojodotyrozyny (MIT, Panel A) i substratów dijodotyrozyny (DIT, Panel B) w próbkach z normalnej kontroli (typ dziki), od Pacjenta z substytucją tryptofanu dla argininy w pozycji 101 (R101W) od pacjentów 2 i 3 z substytucją leucyny zarówno dla fenyloalaniny w pozycji 105 i izoleucyny w pozycji 106 (F105-I106L), jak iz Pacjenta 4 z substytucją treoniny dla izoleucyny w pozycji 116 ( I116T). Panel C pokazuje aktywność deodynazy MIT typu dzikiego (WT) i zmutowanych białek przy wzrastających stężeniach mononukleotydu kofaktora flawiny (FMN) dodanego do pożywki do hodowli komórkowej. Panel D pokazuje analizę Western blot zawartości białka DEHAL1 w homogenatach komórek HEK293 transfekowanych dzikiego i zmutowanego komplementarnego DNA. Panel E pokazuje aktywność dejinaz MIT mutantów DEHAL1 wytworzonych przez ukierunkowaną mutagenezę w pozycjach aminokwasowych (101, 105 do 106 i 116) stwierdzonych u pacjentów z mutacjami. A oznacza alaninę, H histydynę, I-izoleucynę, L-leucynę, T-treoninę, walinę, W-tryptofan i Y-tyrozynę.
Aby ocenić funkcjonalne konsekwencje zidentyfikowanych mutacji, wprowadziliśmy każdą mutację do komplementarnego DNA DEHAL1. Białka typu dzikiego i zmutowane ulegały przejściowej ekspresji w komórkach ssaczych i poddawano je testowi dezynacji jododyrozyny in vitro. Wszystkie trzy mutacje radykalnie zmniejszyły zdolność DEHAL1 do dezodymowania monojodotyrozyny i dijodotyrozyny (Figura 2A i 2B). Chociaż mutacje Arg101Trp i Phe105-Ile106Leu praktycznie zniosły dehydratację monojodotyrozyny i dijodotyrozyny, Ile116Thr wykazał pewną resztkową aktywność (4% dla monojodotyrozyny i 2,5% dla dijodotyrozyny).
Zbadaliśmy zdolność do dejijiowania produktu białkowego tych mutacji w odpowiedzi na dodanie rosnących stężeń mononukleotydu flawiny w pożywce do hodowli komórkowej
[przypisy: colchicum dispert dawkowanie, profi med goleniów, przychodnia mieszko świdnica ]

Powiązane tematy z artykułem: colchicum dispert dawkowanie profi med goleniów przychodnia mieszko świdnica