Nerwy ukladu wegetatywnego

Nerwy układu wegetatywnego mają powinowactwo nie tylko do określonych jadów farmakologicznych, lecz także swoiste powinowactwo do różnych hormonów hamujących i pobudzających. Nerwy więc z układu wegetatywnego (jako ściśle związane z gruczołami) mogą podlegać różnym wpływom z gruczołów wewnętrznego wydzielania, jak również mogą same wpływać na gruczoły i wywoływać różne zaburzenia nie tylko w jednym gruczole, ale też w całym zespole gruczołów wewnętrznego wydzielania, związanych czynnościowo ze sobą. Jeżeli będą to wpływy patologiczne, to powstanie obraz zaburzeń wielogruczołowych, przy których analiza fizjologiczna i patologiczna zjawisk i objawów klinicznych jest bardzo trudna, gdyż została zwichnięta współzależność między samymi gruczołami i współzależność między gruczołami a układem wegetatywnym, jako zwichnięcie regulacji neuro-humoralnej. W patologii współzależności hormonalnych spotykamy się z zaburzeniami katalitycznych. procesów w ustroju, mimo że hormony nie są enzymami me można uzyskać mi nie przeciwciał . Katalityczne jednak działanie niektórych hormonów . nie ulega wątpliwości, gdyż w pewnych sprawach odgrywają one rolę kinaz, pobudzających czynność enzymów komórkowych, jak np. insulina. W innych znów przejawach obecność hormonów jest nieodzowna dla swoistego. biologicznego działania jonów, jak to widzimy lip: w przytarczyczkach, działających na jon Ca, i korze nadnerczy, działającej regulacyjnie na równowagę potasowo-sodową, poza tym odgrywają rolę w odtruwaniu ustroju jako regulatory przemiany komórkowej, zaburzenia zaś w czynności gruczołów wewnętrznego wydzielania mogą doprowadzić do niecałkowitego spalania wadliwych wytworów przemiany materii i w wyniku do samozatrucia. [hasła pokrewne: medikarte, gameta rzgow, encopirin ]

Powiązane tematy z artykułem: encopirin gameta rzgow medikarte