Nowsze zdobycze fizjologii oddychania

Nowsze zdobycze fizjologii oddychania TYTUL Nowsze zdobycze fizjologii oddychania, uzyskane za pomocą rentgenokimografii (Cramer i Weber), dowodzą, że płuca nie poruszają się, jako całość. Każdy płat wykonywa ruchy samodzielnie i rytmicznie dookoła punktu, który odpowiada wnęce. Górny płat porusza się podczas oddychania w tych samych kierunkach, co żebra, a dolny co przepona. Zatem ruchy przepony w stanach prawidłowych wywierają wpływ tylko na dolny płat płucny. Ich, więc zniesienie za pomocą wyrwania nerwu przeponowego – zabiegu stosowanego w celach leczniczych – może być skuteczne, jeżeli zmiany chorobowe są usadowione w dolnym płacie. Na ogniska zaś znajdujące się w górnym płacie wywiera porażenie przepony dodatnie działanie, zależne od oddechowego jego unieruchomienia, tylko w tych przypadkach, w których wcięcie między płatowe zarosło. Miarowość oddychania. U zdrowych ludzi czynność oddechowa jest miarowa, zależnie od odruchu Breuer – Heringa, wyzwalanego za pośrednictwem nerwów błędnych. Mianowicie każdorazowe rozdęcie płuc podczas wdechu podrażnia włókna dośrodkowe tych nerwów, znajdujące się w ścianach oskrzeli i oskrzelków, i poprzez ośrodek oddechowy hamuje odruchowo dalszy wdech. Wskutek działania głównie sprężystych sił ściany klatki piersiowej oraz płuc następuje teraz wydech z zapadnięciem się płuc. Wydechowe ściągnięcie się płuc wywołuje ze swej strony na drodze odruchu Breuer-Heringa wdech itd. Oddech Breuer-Heringa wywołujący miarowe oddychanie może być dowolnie hamowany przez ośrodki korowe mózgu, lecz tylko do pewnych granic, po przekroczeniu, których bezdech dowolny ustępuje. [przypisy: colchicum dispert dawkowanie, valused cena bólu, valused cena ]

Powiązane tematy z artykułem: colchicum dispert dawkowanie fanipos aerozol valused cena