Ostre choroby narzadu oddechowego TYTUL

Ostre choroby narządu oddechowego TYTUL Gorączka. Ostre choroby narządu oddechowego oraz zaostrzenia przewlekłych jego chorób przebiegają często z gorączką, która w niektórych z nich ma cechy znamienne. Sprawę tę omówię w opisie poszczególnych chorób. Sprawie poziomu ogólnej ciepłoty ciała u osób zdrowych i w chorobach narządu oddechowego poświęcono wiele badań. W piśmiennictwie polskim rozległe badania przeprowadzili zwłaszcza Karol Rozenfeld-Rożkowalski oraz Kazimierz Dłuski. Według Rożkowalskiego dolna granica prawidłowej ogólnej ciepłoty ciała w pasze leży około 36,2° C, a wahania wieczorne nie przekraczają zwykle 36,6° C. Według Dłuskiego górna granica nie przekracza 36,9° C. Antoni Gluziński przyjmuje, jako prawidłową ciepłotę średnią 37° C. Ma znaczenie nie tylko poziom ogólnej ciepłoty ciała, ale i różnica między jej zachowaniem się rano i wieczorem: różnica przewyższająca 0,5°C powinna budzić przypuszczenie ogólnej ciepłoty ciała chorobowej. Najw yższy poziom ogólnej ciepłoty ciała prawidłowej stwierdza się zwykle między godziną 17 a 20. Mierzy się ogólną ciepłotę ciała, co najmniej 2 razy dziennie – o godzinie 8 i o godzinie 18, a w przypadkach podejrzanych, co do czynnej sprawy gruźliczej, jeżeli w tych porach dnia ogólna ciepłota ciała jest prawidłowa – co 2-3 godziny, a nawet w nocy, dopóki nie określi się przebiegu krzywej ciepłoty. Mierzenia ogólnej ciepłoty ciała w nocy nie należy zaniedbywać u osób nie gorączkujących dniem, a obficie pocących się nocą. Gorączkę nieprzekraczającą 38° C zwie się nieznaczną, dochodzącą do 39° C mierną, a powyżej 39° C – wysoką. Tor gorączki w chorobach narządu oddechowego bywa ciągły (ebris continua), zwalniający (febris remittens) i przerywany (febris intermittens). W każdym torze zdarza się typ odwrotny (typus inuersus), polegający na tym, że rano gorączka jest wyższa niż wieczorem. [więcej w: kovmed, tyrozynemia, encopirin ]

Powiązane tematy z artykułem: encopirin kovmed tyrozynemia