pluca sa wieksze od ludzkich

płuca są większe od ludzkich TYTUL Wbrew temu Goldscheider dowodzi, że drgania, wywołane uderzeniem, sięgają znacznie głębiej, bo w płucu ludzi przynajmniej na odległość 16,5-21 cm, u koni zaś, których płuca są większe od ludzkich, nawet 35 cm. Z badań Goldscheidera wynika, że im ognisko bezpowietrzne znajduje się w płucu głębiej, im jest mniejsze, tym opukiwanie powinno być słabsze. Swe wyniki tłumaczy Goldscheider w sposób następujący działanie wszelkiego uderzenia można sobie wyobrazić w kształcie snopa -z fal drgania. W razie silnego opukiwania snop jest dość szeroki, wskutek czego jego fale rozchodząc, się wywołują drgania nie tylko ogniska bezpowietrznego, ale i otaczających je powietrznych części płuc. Wynik może być ten, że stłumienia odgłosu opukowego nie uzyska się, natomiast w razie zastosowania bardzo słabego uderzenia wąski snopek fal może wprawić w drgania tylko albo przeważnie tylko ognisko bezpowietrzne i przez to wywołać przytłumienie. Prócz bard zo słabego opukiwania niezbędny warunek wykrycia takiego ogniska stanowi opukiwanie w kierunku ściśle strzałkowym osiowe, bowiem drgania fal są głośniejsze. Im słabiej opukuje się, tym bardziej przeważają one nad falami rozchodzącymi się. Gdy zastosujemy tzw. opukiwanie pograniczne, fale rozchodzące się stają się nieuchwytne i ustępują miejsca, prawie zupełnie falom osiowym. [przypisy: rutinacol, kovmed, encopirin ]

Powiązane tematy z artykułem: encopirin kovmed rutinacol