pola odruchowe odbiorcze Sunder-Plassmanna

pola odruchowe odbiorcze Sunder-Plassmanna TYTUL Na ośrodek oddechowy wywierają odruchowo wpływ także podniety dochodzące doń już w stanach prawidłowych z zatoki tętnicy szyjnej (sinus caroticus p. t.) Mianowicie, zmiany światła oskrzeli wskutek ich rozciągania w okresie wdechu podrażniają mechanicznie tzw. nerwowo-wegetatywne pola odruchowe odbiorcze Sunder-Plassmanna, znajdujące się obficie w warstwie mięsnej błony śluzowej oskrzeli (lamina muscularis mucosae). Powstała podnieta pobudza odruchowo zatokę tętnicy szyjnej i stąd zostaje przeniesiona na ośrodek oddechowy. W związku ze stanem kurczowym okrężnych mięśni oskrzeli mieć to może pewne znaczenie w wywodzie chorobowym napadu dychawicy oskrzelowej. Podniety wywierające odruchowo wpływ na ośrodek oddechowy mogą powstawać także w samej zatoce tętnicy szyjnej oraz w ścianie łuku tętnicy głównej w miejscu odejścia nerwu hamującego serce (nervus depressor). Wyzwalają je tutaj wahania ciśnienia tętniczego, spowodowane ruchami oddechow ymi oraz pracą serca, a także zmiany składu gazowego przepływającej krwi tętniczej, zwłaszcza zwiększenie w niej ilości bezwodnika kwasu węglowego i w mniejszym stopniu niedostateczna ilość tlenu. Zatem ośrodek oddechowy oddziaływać może na zmiany składu chemicznego krwi, zanim jeszcze krew doń przypłynie. [więcej w: tyrozynemia, gameta rzgow, encopirin ]

Powiązane tematy z artykułem: encopirin gameta rzgow tyrozynemia