Przewlekle zatrucia TYTUL Przewlekle zatrucia,

Przewlekłe zatrucia TYTUL Przewlekłe zatrucia, zależne od nadużywania tytoniu, oraz samozatrucia zatrzymanymi w ustroju wytworami przemiany materii, nieraz spaczonej, wieść mogą także do chorób narządu oddechowego. Spostrzega się to np. w toku skazy dawnej, przewlekłego zapalenia kłębków nerkowych, otyłości. Częstą przyczyną chorób narządu oddechowego są choroby narządu krążenia, zależnie od ścisłej współpracy obu narządów. Osłabienie czynności serca wiedzie do biernego przekrwienia w narządzie oddechowym, które może przejść w przekrwienie opadowe i w opadowe zapalenie płuc. Na tle niewydolności serca może powstać obrzęk płuc, rzadziej zawał w płucach. Źródłem zatorów w płucach mogą być także zakrzepy żylne. Zatory tego pochodzenia spostrzega się nieraz w związku z zakrzepami żył udowych oraz miedniczych po zabiegach operacyjnych w jamie brzusznej i po porodzie. Znaczne powiększenie serca, nagromadzenie się w worku osierdziowym dużej ilości płyn u wysiękowego lub przesiękowego, guzy śródpiersia, przesunięcie przepony ku górze w związku z puchliną brzuszną itp. mogą wieść do niedodmy płuc z następowymi zmianami zapalnymi w uciśniętej części płuca. Urazy działające bezpośrednio na klatkę piersiową mogą być przyczyną zmian chorobowych w narządzie oddechowym nawet wtedy, gdy nie naruszają jej całości. W innych przypadkach urazy pogarszają wybitnie istniejącą już chorobę tego narządu. Sprawy chorobowe mogą przechodzić na narząd oddechowy także przez ciągłość z chorobowo zmienionego sąsiedniego narządu. Narząd oddechowy może być siedliskiem nowotworów złośliwych, rzadziej łagodnych. W jednych przypadkach są to nowotwory pierwotne, w innych przerzutowe lub szerzące się na narząd oddechowy przez ciągłość. Szczególnie często zdarzają się przerzuty nowotworowe w płucach w przebiegu nadnerczaka (hypernephroma). W narządzie oddechowym tak jak w innych narządach spotyk a się także wady rozwojowe. [hasła pokrewne: plusssz amino tabs, kovmed, tyrozynemia ]

Powiązane tematy z artykułem: kovmed plusssz amino tabs tyrozynemia