Rola pluc w przemianie tluszczowej

Rola płuc w przemianie tłuszczowej TYTUL Rola płuc w przemianie tłuszczowej jest tak ważna, jak rola wątroby w stosunku do przemiany węglowodanowej. Polega ona na zatrzymywaniu przez puca tłuszczów pokarmowych i na ich rozszczepianiu za pomocą zaczynu lipodieretycznego (Roger). Odbywająca się w płucach wzmożona przemiana tłuszczów, zwłaszcza, jeżeli jest przy tym spaczona, może przy obfitym ich dowozie w pokarmach wybitnie zwiększać pracę oddechową płuc i kojarząc się z siedzącym trybem życia lub z piersiowym torem oddychania może wieść do tzw. rozedmy skazowej płuc (emphyseina pulmonurn diathesicum). Na udziale narządu oddechowego w utrzymywaniu równowagi kwasowo zasadowej oraz w gospodarce wodnej itd. zastanawiać się nie będę okresy oddechowe. Akt wdechowy jest aktem czynnym. W jego wykonaniu biorą udział przepona i mięśnie klatki piersiowej, natomiast akt wydechowy jest przeważnie bierny, zależny od sprężystości ściany klatki piersiowej i płuc. W mniejszej mierze biorą w ni m udział mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne, ściągające klatkę piersiową ku dołowi, oraz mięśnie brzuszne, unoszące przeponę ku górze wskutek zwiększenia ciśnienia śródbrzusznego. W chorobach narządu oddechowego utrudniających wdech w akcie wdechowym uczestniczą także mięśnie szyi, a nawet i skrzydełka nosa. Toteż znaczniejszą duszność wdechową poznaje się po zwiększeniu napięcia mięśni szyjnych w okresie wdechu. W przypadkach znacznego utrudnienia wydechu, jak to spostrzega się np. w napadzie dychawicy oskrzelowej, ustrój ratuje się wzmożoną pracą mięśni brzusznych. Mogą być one wtenczas tak silnie napięte, że ich zbitość staje się prawie deskowata. [hasła pokrewne: endometrioza valused cena hormonalne, valused cena łysienia, valused cena ]

Powiązane tematy z artykułem: gameta rzgow rigid collodion allegro valused cena