Ruchy przepony paradoksalne TYTUL Ruchy

Ruchy przepony paradoksalne TYTUL Ruchy przepony paradoksalne (respirati diaphragmatica paradxa). Jest to zjawisko polegające na tym, że przepona w okresie wdechu unosi się ku górze a w okresie wydechu obniża się oglądaniem poznaje się je po tym, że nadbrzusze w okresie wdechu zapada się, a podczas wydechu wypukla się. Paradoksalnie, zwane także dziwacznymi, ruchy przepony spostrzega się: 1) w przypadkach zrostów przepon-żebrowych w zatoce przepony żebrowej, wskutek których przepona nie może obniżyć się dostatecznie 2) w okresie wdechu i dlatego razem z nadbrzuszem unosi się w tej fazie oddechowej ku górze, objaw ten bywa przeważnie jednostronny; 3) w przypadkach porażenia nerwu przeponowego; 4) w zapaleniu płucnej przeponowej 5) czasami w zapaleniu wysiękowym płucnej oraz w odmie płucnej, gdy przepona, znacznie wypukla ku dłoni, unosi się podczas wdechu ku górze wskutek zachowanej zdolności skurczowej. Badanie klatki obmacywaniem. Do badania klatki piersiowej obmacywaniem uciekamy się głównie dla stwierdzenia zachowania się drżenia piersi (fremitus pect-ralis). Jest on wzmożony w chorobach narządu oddechowego w miejscu jam płucnych oraz rozległych nacieków w płucach, gdyż one lepiej przewodzą fale głosowe niż prawidłowa tkanka płucna. Niezbędny jednak warunek do wzmożenia drżenia piersiowego w tych stanach chorobowych stanowią drożność prowadzającego oskrzela, dostateczne rozmiary jamy lub nacieku i niezbyt głębokie ich położenie. Zależnie d tych warunków, drżenie piersiowe może być nawet prawidłowe pomimo istnienia zmian w płucu, i to rozpadowych. [patrz też: cyclo3fort opinie, loxon 2 procent, rigid collodion polska ]

Powiązane tematy z artykułem: cyclo3fort opinie loxon 2 procent rigid collodion polska