Stan odzywienia wyniszczajacych chorobach narzadu

Stan odżywienia wyniszczających chorobach narządu oddechowego TYTUL Stan odżywienia wyniszczających chorobach narządu oddechowego, np. w suchotach płuc, w zgorzeli płuc, w przewlekłym śluzoropotoku, zazwyczaj znacznie podupada, tak iż wreszcie pozostają tylko skóra i kości, lecz nawet rak płuc może przez dłuższy czas nie wywierać ujemnego wpływu na odżywienie chorego. Tak samo i zakażenie gruźlicze u osoby otyłej pozostawia nieraz dobry i nawet nadmierny stan odżywienia. Skóra. Barwa skóry ulega w chorobach narządu oddechowego często zmianie. Te z nich, które ograniczają wybitnie powierzchnię oddechową płuc, cechuje w okresie wtórnego osłabienia prawej komory sinica fioletowa, zależnie od tego, że krew, obok niewielkiego przeważnie obniżenia ilości tlenu, zawiera dużo bezwodnika kwasu węglowego. Zatem sinicy tej towarzyszy w większości przypadków duszność pochodzenia sercowego, Natomiast, gdy ilość bezwodnika kwasu węglowego w krwi także znacznie się zmniejszy, powstaje sinica szara. Z chorób narządu oddechowego sinicę powłok zewnętrznych stwierdza się w rozlanych nieżytach oskrzeli a zwłaszcza oskrzelków, w ostrym i przewlekłym zapaleniu płuc, w przekrwieniu opadowym płuc, w obrzęku płuc, w marskości płuc, w zapaleniu opłucnej, w odmie opłucnej, zwłaszcza w chwili jej powstania w przypadkach przebicia się ropniaka opłucnego do oskrzeli, w napadzie dychawicy oskrzelowej, w rozedmie płuc istotnej pęc herzykowej, w nagłym zwężeniu dróg oddechowych, w raku płuc ogólnym prosówkowym w uogólnionym zrakowaceniu naczyń chłonnych płuc i inne. W przeciwieństwie do tego, w gruźlicy płuc sinica bywa nie zawsze, pomimo zniszczenia znacznej części miąższu płucnego. Rozbieżność zależy od tego, że w miarę coraz większego ograniczenia powierzchni oddechowej płuc zmniejsza się u tych chorych ilość krwi, tak, iż pozostająca powietrzna tkanka płucna wystarcza jeszcze do jej utlenienia. [patrz też: plusssz amino tabs, gameta rzgow, loxon 2 procent ]

Powiązane tematy z artykułem: gameta rzgow loxon 2 procent plusssz amino tabs