Stenty wydzielające lek lub gołe metale do chorób tętnic wieńcowych ad

Protokół próbny jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Proces został sfinansowany przez Norweską Radę ds. Badań Naukowych i inne organizacje non-profit. Komitet sterujący zaprojektował badanie, zebrał dane i podjął decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji. Pierwszy i drugi autor analizowali dane, a pierwszy, trzeci i ostatni autorzy napisali pierwszą wersję manuskryptu. Wszyscy autorzy gwarantują dokładność i kompletność danych i analiz, a także wierność tego raportu dla protokołu próbnego. Sponsorzy nie mieli żadnej roli w projektowaniu badania, gromadzeniu lub analizie danych, pisaniu manuskryptu ani decyzji o przesłaniu rękopisu do publikacji. Proces został zatwierdzony przez Norweski Regionalny Komitet ds. Badań Medycznych i Badań nad Zdrowiem – Region Północny. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Pacjenci
Pomiędzy 15 września 2008 r. A 14 lutego 2011 r. Wszyscy pacjenci poddawani PCI w Norwegii byli oceniani pod kątem rejestracji. Kwalifikujący się pacjenci to mężczyźni i kobiety, którzy mieli co najmniej 18 lat i którzy wykazywali stabilną dławicę piersiową lub ostry zespół wieńcowy, mieli uszkodzenia w natywnych tętnicach wieńcowych lub przeszczepach tętnic wieńcowych (wszystkie z nich były podatne na wszczepienie leku wydzielającego lek; stenty lub gołe metalowe stenty), posiadały norweski krajowy numer identyfikacyjny i były w stanie komunikować się w języku norweskim oraz pod warunkiem świadomej zgody. Pacjenci zostali wykluczeni, jeśli wcześniej byli leczeni stentem wieńcowym, mieli zmiany w bifurkacji wymagające leczenia techniką dwuetapową, mieli poważny stan medyczny inny niż choroba niedokrwienna serca z oczekiwaną długością życia poniżej 5 lat, brali udział w inne randomizowane badanie, miało nietolerowane skutki uboczne dla każdego leku stosowanego podczas PCI lub przeciwwskazania do długotrwałej terapii podwójnymi przeciwpłytkowymi lub zostało przepisane warfaryną lub nie było w stanie przestrzegać protokołu próbnego, jak ocenił badacz.
Randomizacja i procedury PCI
Pacjenci zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: 1, aby otrzymać stenty uwalniające lek lub stenty z gołego metalu po diagnostycznej angiografii i przed PCI. Każdy pacjent otrzymał tyle stentów, ile uznano za właściwe klinicznie; protokół określił, że tylko stenty losowo przypisanego typu mogą być umieszczone u dowolnego pacjenta. Harmonogram zadań opierał się na liczbach losowych generowanych komputerowo. Randomizację przeprowadzono w blokach od 8 do 20 pacjentów, z rozwarstwieniem według centrum.
Stenty wieńcowe do użycia w badaniu były dostępne w handlu i rutynowo stosowane w Norwegii w okresie próbnym. Wszystkie stenty zostały zakupione przez uczestniczące szpitale, a zwrot kosztów był taki sam jak w przypadku pacjentów, którzy nie zostali włączeni do badania. Pacjenci, operatorzy i lekarze prowadzący kliniczną opiekę byli świadomi rodzaju umieszczanych stentów.
PCI przeprowadzono według standardowych technik według uznania każdego operatora. Ten sam typ stentu (na podstawie randomizowanego przypisania) miał być stosowany u pacjentów z wieloma zmianami chorobowymi i w procedurach etapowych
[przypisy: medikarte, rigid collodion gdzie kupić, coaxil ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: coaxil ulotka medikarte rigid collodion gdzie kupić