W dusznosci pochodzenia sercowego niedotlenienia

W duszności pochodzenia sercowego niedotlenienia krwi nie ma albo jest nieznaczne TYTUL W duszności pochodzenia sercowego niedotlenienia krwi nie ma albo jest nieznaczne, natomiast krew jest przeładowana dwutlenkiem węgla. Nie zawsze łatwo rozstrzygnąć, czy duszność w chorobie narządu oddechowego jest pochodzenia sercowego, czy też oddechowego, tym bardziej, że lobie postaci mogą kojarzyć się z sobą. W postaci nieskojarzonej za dusznością pochodzenia oddechowego przemawia znaczne jej zmniejszenie się pod wpływem oddychania tlenem. Duszność początkowo pochodzenia oddechowego może w dalszym toku choroby stać się dusznością płucno – sercową. I tak w rozległej marskości płuc zależy duszność w pierwszym okresie od ograniczenia powierzchni oddechowej płuc, w dalszym zaś przebiegu także od osłabienia czynności serca. W późnym okresie raka płuc do duszności pochodzenia oddechowego dołącza się duszność mająca związek z zaburzeniem krążenia wskutek ucisku na naczynia krwionośne. Często w chorobach narządu oddechowego duszno ć bywa pochodzenia toksycznego (dyspnoea toxica), zależnie od działania jadów bakteryjnych na ośrodek oddechowy. Ta postać duszności jest szczególnie znamienna dla ostrej gruźlicy prosówkowej płuc. Do tej postaci należy także duszność towarzysząca zmianom w narządzie oddechowym, powstałym na tle mocznicy i innych rodzajów samozatrucia. W innych znowu przypadkach duszność pochodzenia toksycznego zależy od upośledzenia pod wpływem jadów, np. gruźliczych, zdolności wiązania tlenu przez hemoglobinę. Duszność w przebiegu choroby narządu oddechowego może być stała, wysiłkowa lub napadowa. [hasła pokrewne: rigid collodion polska, przychodnia batorego nowy sącz, coaxil ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: coaxil ulotka przychodnia batorego nowy sącz rigid collodion polska