WIADOMOSCI Z PATOFIZJOLOGII

WIADOMOŚCI Z PATOFIZJOLOGII TYTUL Wszelkie zaburzenia rytmu oddechowego, jak np. dowolne przyśpieszenie lub zwolnienie rytmu oddechowego, są u zdrowych ludzi automatycznie regulowane, zależnie od wahań ilości dwutlenku węgla w krwi. Mianowicie w okresie częstych oddechów zmniejszających jego ilość w krwi pobudzające jego działanie na ośrodek oddechowy maleje, wskutek czego oddech staje się powolniejszy może wreszcie dojść do bezdechu (apnoea). Na odwrót, po okresie dowolnych rzadkich oddechów nastaje wskutek nagromadzenia się w krwi bezwodnika kwasu węglowego – okres przyspieszonego oddychania (polypnoea). Zależnie od tego, średnia minutowa wentylacja płuc z okresu np. dowolnego silniejszego przewietrzania płuc i następowego okresu zmniejszonej wentylacji jest prawie taka sama jak przed pierwszym z tych okresów. Przepuszczalność nabłonka pęcherzyków płucnych dla tlenu jest mniejsza niż dla bezwodnika kwasu węglowego. Toteż zaburzenie wymiany gazowej w pęcherzykach płucnych może w stanach chorobowych polegać na utrudnieniu tylko utleniania krwi bez zakłócenia przechodzenia, bezwodnika kwasu węglowego z krwi do powietrza pęcherzykowego przez ściany pęcherzyków płucnych. Stan taki objawia się sinicą powłok zewnętrznych, której nie towarzyszy duszność. Dopiero przy dalszym trwaniu zaburzenia wymiany gazowej mogą w ścianach pęcherzyków płucnych nastać zmiany, początkowo czynnościowe, wskutek których ulegnie zmniejszeniu także przepuszczalność dla dwutlenku węgla. Bezwodnik kwasu węglowego będzie już teraz zatrzymywać się w krwi. Stan taki, zwany pneumonosis, objawia się sinicą powłok zewnętrznych i dusznością. Spotyka się go najczęściej w zwężeniu lewego ujścia żylnego. Prócz wymiany gazowej bierze narząd oddechowy czynny udział w przemianie tłuszczowej w utrzymaniu równowagi kwasowo – zasadowej w ustroju. [hasła pokrewne: medikarte, fanipos aerozol, rutinacol ]

Powiązane tematy z artykułem: fanipos aerozol medikarte rutinacol