Wzmozenie cisnienia tetniczego w zatoce

Wzmożenie ciśnienia tętniczego w zatoce szyjnej TYTUL Wzmożenie ciśnienia tętniczego w zatoce szyjnej i w łuku tętnicy głównej odruchowo hamuje oddychanie, obniżenie zaś pobudza je. Ośrodek oddechowy jest bardzo wrażliwy także na bezpośrednie podrażnienie przez krew najmniejsze już odchylenie w stronę kwaśną stężenia jonów wodorowych w krwi przepływającej przezeń pobudza go. Zwłaszcza jest czuły ośrodek oddechowy na gromadzenie się w krwi dwutlenku węgla, natomiast nie dostateczna ilość w niej tlenu podnieca go bez porównania słabiej. W chorobach narządu oddechowego spostrzega się często zaburzenia miarowej jego pracy. Polegają one najczęściej na przyspieszeniu czy też zwolnieniu oddechów, na ich pogłębieniu lub, na odwrót, na płytszym oddychaniu. Zmiany te mogą w chorobach narządu oddechowego iść równolegle lub nierównolegle do zachowania się ogólnej ciepłoty ciała i częstości tętna. W stanie zdrowia stosunek częstości oddechów do częstości tętna wynosi 1 : 4. Jego zakł ócenie w przebiegu choroby narządu oddechowego może dać wskazówki ważne z praktycznego stanowiska. I tak np. znaczniejsze przyspieszenie czynności serca w stosunku do częstości oddechów w przypadku ostrego krupowego zapalenia płuc o niewielkiej rozległości ogniska chorobowego świadczyć może o wybitniejszym zatruciu ustroju wskutek dużej zjadliwości zarazka chorobotwórczego, a znaczne zwiększenie częstości oddechów w stosunku do częstości skurczów serca w przypadku środkowego zapalenia krupowego płuc wskazywać może na zajęcie przez chorobę większego obszaru płuca. Z zaburzeń miarowej pracy narządu oddechowego szczególne znaczenie ma oddech Cheyne – Stokesa, świadczący o znacznym obniżeniu, pobudliwości ośrodka oddechowego i dlatego rokujący zawsze bardzo poważnie. W klasycznej postaci przebiega on nieraz z utratą przytomności, sinicą i objawami pobudzenia ruchowego w postaci drgawek kończyn. [hasła pokrewne: plusssz amino tabs, colchicum dispert dawkowanie, przychodnia batorego nowy sącz ]

Powiązane tematy z artykułem: colchicum dispert dawkowanie plusssz amino tabs przychodnia batorego nowy sącz